HR-adviesbureau

KoppelPartners

assessments - loopbaanadvies - jobcoaching - outplacement

KoppelPartners is een Human Resources adviesbureau dat door middel van geschiktheidonderzoek en persoonlijkheidsanalyses de talenten en mogelijkheden van (potentiŽle) medewerkers in kaart brengt.
Voorts geeft KoppelPartners adviezen en begeleiding op het gebied van job- en personal coaching, loopbaan in relatie tot levensfase, verzuimpreventie en reïntegratie, arbeidsmarktverkenning en outplacement en worden trainingen op maat geboden.


De aanpak van KoppelPartners is toegesneden op de vragen en wensen van uw organisatie en individuele medewerker en toepasbaar op diverse functieniveaus en is als zodanig maatwerk.
Onze consulenten zijn ervaren en professionele gesprekspartners. In onze werkwijze wordt de juiste balans in ogenschouw genomen tussen de individualiteit van de medewerker en de belangen van de organisatie.


KoppelPartners werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gemeenten, provinciale- en rijksoverheid, onderwijsinstellingen, regionale politiekorpsen, gezondheidzorginstellingen en arbodiensten. Naast deze organisaties vanuit de non-profit wordt er steeds meer vanuit het bedrijfsleven, zowel multinationals als het MKB, een beroep op KoppelPartners gedaan.

 

Op deze website geven we u inzicht in onze dienstverlening.


"Geef mij een baan die bij mij past en ik hoef nooit meer te werken" (Confucius)